Aquamid je neresorptivni injekcijski implantat za povećanje mekih tkiva. Sastoji se od 97,5% vodenog gela i 2,5% poliakrilamida. Aquamid je izuzetno biokompatibilan, što znači da ga organizam odlično prihvaća. Aquamid je dostupan na tržištu u sterilnom pakiranju u špricama od 1 ml. Djelovanje Aquamida se očituje u povećanju volumena mekog tkiva. Nakon implantiranja u organizam, Aquamid postaje stabilan dio potkožnog vezivno-masnog tkiva.

Indikacije

Aquamid je posebno namijenjen estetskim korekcijama odnosno konturiranju lica. Može se koristiti u sljedećim dijelovima lica: glabela (centralni dio čela iznad korijena nosa), nazolabijalne brazde (brazde koje spajaju nosna krila i usne kuteve), mentolabijalne brzade (udubine ispod usnih kuteva), obrazi, brada i usnice. Aquamid se može koristiti za korekciju estetskih defekata, koji su uzrokovani prirođenim traumatskim ili faktorima procesa starenja. Aquamid se smije primijeniti jedino u potkožnom tkivu.

Kontraindikacije

Aquamid se ne smije injicirati ako postoji akutna kožna infekcija. Dodatno, Aquamid ne bi trebalo aplicirati u pacijenate koji boluju od autoimunih i šećerne bolesti. Česte epizode herpesa usnice i brojne aktivne akne lica su relativna kontraindikacija za primjenu Aquamida. Aquamid se također ne smije primijeniti za vrijeme trudnoće ili dojenja. Nakon aplikacije Aquamida pacijent ne smije uzimati kortikosteroide najmanje pola godine. Uzimanje visokih doza nesteroidnih antireumatika također nije preporučljivo u prvim postoperativnim tjednima, jer se povećava rizik infekcije.

Područja lica koja se mogu tretirati Aquamidom

Duboke vertikalne bore glabele ili „bore mrštenja“. Na slici je prikazana tehnika injiciranja: vrhovi trokuta predstavljaju ubode igle, a trokuti označavaju areal gdje se Aquamid mora aplicirati u potkožno tkivo.

Tretman nazolabijalnih brazda Aquamidom

Apliciranje Aquamida u udubine obraza

Tretman atrofičnih ožiljaka lica Aquamidom

Tretman mentolabijalnih brazda Aquamidom

Estetsko povećanje usnica Aquamidom

Augmentacija ili pojačanje srednje trećine lica Aquamidom

Aquamid se vrlo uspješno koristi za popravak manjih iregularnosti vanjskog nosa nakon izvršene rinoplastike.

Aquamid u Hrvatskoj

Aquamid je registriran u Hrvatskoj prije četiri godine zahvaljujući inicijativi dr. Ostojića koji je prvi počeo primjenjivati Aquamid u estetskoj kirurgiji u Hrvatskoj. U protekle četiri godine  u „Ordinaciji Ostojić“ je tretirano više od 400 pacijenata Aquamidom, sa samo jednim slučajem infekcije usnice, uz odlične estetske rezultate i veoma zadovoljne pacijente.

Aquamid može aplicirati samo kvalificirani liječnik koji je educiran u inozemstvu i Hrvatskoj. Korektna injekcijska tehnika je nužna za optimalan rezultat. U zadnjih nekoliko godina Aquamid se ubrzano probija na tržištu Europske unije i Hrvatske jer je dokazana njegova sigurnost, netoksičnost, trajnost rezultata, lagana tehnika apliciranja; alergija na Aquamid dosad nije opisana.

Komplikacije su vrlo rijetke ako su indikacije pravilno postavljene, a kirurški postupak izveden pod sterilnim uvjetima. Aquamid postaje stabilni i sastavni dio tkiva organizma nakon aplikacije. Aquamid nikada ne nestaje niti putuje po organizmu od mjesta aplikacije. Nakon aplikacije Aquamida pacijent potpuno zadržava normalnu mimiku lica, a period oporavka je vrlo kratak. Aquamid, medicinski proizvod danske kompanije „Ferrosan“, postoji na tržištu EU već šesnaest godina.

Postupak

Prvi korak je preoperativni pregled na kojem pacijent detaljno upoznaje svojstva Aquamida i njegove mogućnosti. Pri prvom pregledu najvažnija je pravilna selekcija pacijenata, odnosno procjena može li pacijent uopće primiti Aquamid. Dakle, pacijenti koji boluju od autoimunih bolesti, šećerne bolesti, trudne žene i dojilje, osobe s brojnim aktivnim aknama na licu ili pacijenti koji su ovisni o kroničnoj terapiji kortikosteroidima ili visokim dozama nesteroidnih antireumatika (posebno Ibuprofena) moraju biti isključeni. Svi ostali pacijenti mogu primiti Aquamid. Aquamid se znatno češće primjenjuje u gornju nego u donju usnicu jer je gornja usnica podložnija češćim prirodnim varijacijama oblika i volumena. Povećanje gornje usnice je stoga zahtjevnije od povećanja donje usnice i zahtijeva veliko iskustvo kakvo „Ordinacija Ostojić“ može jamčiti.

Kirurška procedura

Na slici lijevo su prikazane šprice koncentriranog Aquamida Reconstruction koji se koristi za smanjenje nazolabijalnih, mentolabijalnih brazda i dubokih, vertikalnih bora glabele. Aquamid Reconstruction se uspješno koristi za estetsko povećanje volumena srednje trećine lica, obraza, brade, eventualnih minimalnih postoperativnih udubina ili depresija vanjskog nosa i atrofičnih ožiljaka.

Primjena Aquamida Reconstruction u desnu nazolabijalnu brazdu. Prikazana su dva tipična mjesta uboda igle: prvi ubod se vrši pod kutom od 45 stupnjeva prema brazdi, a drugi pod kutom od 30 stupnjeva.

Usporedba desne brazde ispunjene Aquamidom i lijeve netretirane brazde. Na slici lijevo se vidi nazolabijalna brazda ispunjena Aquamidom koja je vrlo plitka i izgleda mladoliko. Na desnoj slici nazolabijalna brazda je duboka, jasno naglašena i odaje relativno stariju životnu dob.

Postoperativni period

Otekline i/ili modrice obično traju 1 – 3 dana. Svaki pacijent treba uzimati antibiotik Ciprobay (ciprofloksacin) od 500 mg (dvije kapsule dnevno tijekom 5 dana) te lokalno aplicirati Betrion (mupirocin) antibiotsku mast 3 puta dnevno 7 dana. Pacijenti ne smiju lokalno aplicirati hladne obloge niti posjećivati saunu, solarij ili hladnjaču desetak dana nakon tretmana. Make up za lice se ne smije primjenjivati preko tretiranih područja lica najmanje 48 sati. Rezultat se smatra definitivnim dva tjedna nakon zahvata. Pacijenti ne smiju uzimati kortikosteroide i visoke doze nesteroidnih antireumatika nekoliko mjeseci nakon tretmana (optimalno 6 mjeseci).

Komplikacije

Dosad je opisana samo jedna komplikacija primjene Aqumida, a to je infekcija koja je vrlo rijetka. Infekcija ne nastaje zbog „prljavih ruku“, nego na sljedeći način: ako igla šprice Aquamida probije duboki folikul dlake u kojem se nalaze saprofiti kože, tada se te bakterije (Propioni acne bacteriae ) mogu prenijeti u potkožno tkivo i tamo uzrokovati infekciju. Infekcija ne ostavlja trajne posljedice i nije opasna po život, a uspješno se liječi antibioticima, ubodnim incizijama i drenažom.

Što je Aquamid?
Aquamid je injekcijski implantant koji se koristi u estetskim zahvatima trajnog povećanja mekog tkiva. Aquamid je proziran gel koji sadrži 97,5% vode i 2,5% polimera. Izuzetno je biokompatibilan i organizam ga odlično prihvaća. Primjenjuje se isključivo u potkožnom tkivu. Dostupan je na tržištu u sterilnom pakiranju od 1 ml, a na raspolaganju su dvije vrste, tzv. ”Soft” i ”Reconstruction”.

Za što se primjenjuje Aquamid?
Najčešće se koristi za korigiranje bora lica, povećanja usnica kao i rješavanju ožiljaka po tijelu. Vrlo uspješno se koristi kod sanacije raznih nedostataka tkiva, nepravilnosti i površinskih udubljenja. Aquamid se također pokazao uspješnim kod povećanja volumena obraza, samim time dajući svjež izgled licu.
Ovdje možete pogledati neke od rezultata estetskih korekcija Aquamidom.

Koje su prednosti Aquamida?
Aquamidu u zadnjih nekoliko godina izuzetno raste popularnost u Hrvatskoj zbog dokazane sigurnosti, netoksičnosti, trajnosti rezultata i jednostavne tehnike apliciranja. Nakon apliciranja, Aquamid postaje stabilni i sustavni dio tkiva, ne nestaje niti putuje po organizmu od mjesta aplikacije. Velika prednost leži u činjenici da je period oporavka vrlo kratak i pacijent u potpunosti zadržava normalnu mimiku lica.

Kada se ne smije primjenjivati Aquamid?
Primjena Aquamida se izbjegava u slučaju akutne infekcije kože. Također se ne smije aplicirati kod pacijenata koji boluju od autoimunih bolesti, šećerne bolesti, u slučaju čestih epizoda herpesa usnice i brojnih aktivnih akni lica. Za vrijeme trudnoće ili dojenja ne smije se primjenjivati Aquamid.

Na što treba pripaziti nakon apliciranja Aquamida?
Kako bi se spriječio rizik infekcije, pacijent ne smije uzimati kortikosteroide najmanje pola godine. U prvih nekoliko postoperativnih tjedana također se ne preporučuje uzimanje visokih doza nesteroidnih antireumatika.

Kako teče postoperativni period?
Nakon operativnog zahvata, otekline i eventualne modrice traje obično jedan do tri dana. Pacijent treba tijekom pet dana uzimati antibiotik Ciprobay, te sljedećih sedam dana lokalno aplicirati Betrion tri puta dnevno. Bilo kakav make up se ne smije nanositi preko tretiranih područja lica najmanje 48 sati. Također treba pod svaku cijenu izbjegavati saunu, solarij ili lokalno nanošenje hladnih obloga sljedećih desetak dana. Isto tako, pacijenti ne smiju uzimati kortikosteroide ni visoke doze nesteroidnih antireumatika nekoliko mjeseci (preporučuje se šest mjeseci) nakon tretmana.

Koje su moguće komplikacije primjene Aquamida?
Aquamid je već dokazan kao siguran, netoksičan injekcijski implantant. Rizik od komplikacija je izuzetno nizak. Do sada je evidentirana samo jedna komplikacija primjene Aquamida, odnosno infekcija. Ona može nastati ako igla šprice Aquamida probije duboki folikul dlake u kojem se nalaze saprofiti kože. Tada postoji mogućnost da se bakterije prenesu u potkožno i tamo uzrokuju infekciju. Opet, mogućnost infekcije je izuzetno niska, a sama infekcija ne ostavlja trajne posljedice i uspješno se liječi antibioticima, ubodnim incizijama i drenažom.

Kako izgleda postupka aplikacije Aquamida?
Prva faza je preoperativni pregled gdje se pacijenta detaljno upoznaje s karakteristikama Aquamida, njegovom primjenom i mogućnostima. Također se vrši procjena može li pacijent uopće primiti Aquamid. Nakon toga se dogovara i provodi kirurška procedura.

MINIMALNA KOREKCIJA NOSA

KOREKCIJA UDUBINA OBRAZA ILI AUGMENTACIJA OBRAZA

KOREKCIJE NAZOLABIJALNIH BRAZDI